Facultatea de Inginerie
Departamentul de Știinta si Ingineria MaterialelorAdrese utile

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (MECTS) http://www.edu.ro
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) http://www.aracis.ro
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţămantul Superior (CNCSIS) http://www.cncsis.ro
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi (UDJG) http://www.ugal.ro