Facultatea de Inginerie
Departamentul de Știinta si Ingineria MaterialelorInfrastructura


Caracterizarea macroscopică şi microscopică a materialelor 

Informatică aplicată in ingineria materialelor

Tehnologia materialelor

Tratamente termice si termochimice

Știinţa materialelor. Ingineria suprafetei


Știinţa materialelor. Pulberi, ceramice, compozite

Prelucrarea plastică a materialelor
 
 

Laborator de analiza structurala si morfologica a materialelor

Laboratorul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca

Laborator statie pilot pentru cercetare si proiectare tehnologica

Laborator de Nanotehnologii Chimice (LNC)

Laborator de Nanotehnologii si Materiale Multifunctionale (LNMM)