Facultatea de Inginerie
Departamentul de Știinta si Ingineria MaterialelorPublicaţii

Cărţi

Lucrări publicate în reviste cotate ISI

Lucrări publicate în reviste BDI

Brevete de invenţie

Teze de doctorat finalizate in ultimii 5 ani