Faculty of Engineering
Department of Material Science and Engineering 


Research grants

1. International Grants  

NR. CRT.

TITLUL

GRANTULUI /PROIECTULUI

DATE DE IDENTIFICARE (BENEFICIARI)

DIRECTOR (NUME, PRENUME)

DURATA

POZIŢIA CC COORDONATOR/ COLABORATOR

VALOAREA GRANTULUI (FĂRĂ VAL. AFERENTA PARTENERILOR)

1.        

Suprafete functionale obtinute prin electrodepunerea nanofazelor disperse ceramice cu metale (Co, Ni, Zn, Cu) pentru cresterea rezistentei la coroziune si tribocoroziune. NanoSurfCor

 

Proiect CEA-IFA C2-02/martie 2012.

Bilateral jointly financed by CEA

(France) and IFA (Romania).

 

Prof.dr. L Benea

2012 – 2015 /

 

director

600.000 LEI

2.        

Properties of Actually Used Alloys and Alternative Materials and Coatings in artificial joints. Moility Fonds UDJG

ESF COST Action 533 Materials.

RO1:Electrochemical Aspects and Bio - Tribocorrosion

 

Prof.dr. L Benea.

2006 – 2009

director

2006-2009: 8.000 Euro.

34.400 Lei.

3.        

Printable Organic-Inorganic Transparent Semiconductor Devices-POINTS

Program european FP7-NMP,

Coordonator internaţional: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Finlanda

Prof. dr. V Musat

2011-

2014

Coordinator partener roman

3.247.950 Euro

4.        

Multifunctional Zinc Oxide-Based Nanostructures: From Materials To A New Generation Of Devices – MULTINANOWIRES

 

Proiect nr. MNT ERA-NET 7- 029/2010

 

Prof. dr. V Musat

2010-2012

Coordinator parteneri romani

588.000 Lei

5.        

New Gas Sensitive Thin Films Prepared By Wet Methods. Priority:Ia Rapid Detect Of Chem. Agents; Ib Novel And Rapid Detection-Chem. Sensors

Grant NATO Visiting expert PDD(CP)-CBP.EAP.EV 982079 / 2005 -

Prof. dr. V Musat

2010

director

20.000 lei

6.        

 Brancusi. Etude de dépôts composites nanostructurées pour surfaces fonctionnelles

Contract 214/14/04/2009.

 

Prof.dr. L Benea

2009

colaborator

 

7.        

Electrochemical And Biotribocorrosion Studies Of Interfaces Between (Composites, Metallic, Polymeric, Ceramic) Materials And Micro Organisms

COST D33 IN WG2

Prof.dr. L Benea

2006-2011

director

3800 RON/ 2008 12500 RON/2007

8.        

Electrochemical and biotribocorrosion studies of interfaces between (composites, metallic, polymeric, ceramic) materials and micro organisms. Chemistry: Nanoscale Electrochemical and Bioprocesses (Corrosion) at Solid-aqueous Interfaces of Industrial Materials.

 

COST –ESF Action. COST D33

 

Prof.dr. L Benea

2006 – 2009 /

 

director

34.400 Lei.

9.        

Wastewater Treatment/

Methods Xenobiotics Urban Water Recycling

COST  ACTION 636

Prof.dr. M Vlad

2005-2009

director

7400 RON / 2008 7000 lei 2007

10.     

Integrated Monitoring Of Environmental Media (Air,Water,Soil) In The Lower Danube Euroregion, Galati-Cahul Area

PROGRAM PHARE CBC 2004 TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006

Prof.dr. V Munteanu

2007-2008

membri cadre did de la program IAIM

220 955 E/2008

11.     

Xenobiotic in the Urban Water Cycle, and in Working Group 2 -Methods for waste water treatment.

 

 

 

Project COST 636

Prof.dr. M Vlad

2005-2009

member of the management committee

12000 Euro

12.     

Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu(aer,apa,sol)in Euroregiunea 

2008- 2009, RO2006/018-447.01.01.07, Consiliul Local Galati,Universitatea ’Dunarea de Jos’’, Primaria Cahul, 

Prof.dr. V Munteanu

2008,2009

colaborator

492,960.00

Euro

 

2 National Grants

NR. CRT.

TITLUL GRANTULUI /PROIECTULUI

DATE DE IDENTIFICARE (BENEFICIARI)

DIRECTOR (NUME, PRENUME)

DURATA

POZIŢIA CC COORDONATOR/ COLABORATOR

VALOAREA GRANTULUI (FĂRĂ VAL. AFERENTA PARTENERILOR)

1.        

Sistem modular de elemente multifunctionale cu deplasare auto-adaptiva – MOSSADIS; Parteneriate in domenii prioritare PN IInr. 144./2012

 

Universitatea tehnica Gheorghe Asachi Iasi R&D Consultanta si servicii Bucuresti

Universitatea Dunarea de Jos Galati

Gurau Gheorghe

2011-

2013

Colaboratori: Gurau C Alexandru P, Potecasu O

 

300.000 lei

2.        

Tehnologii noi de fabricatie pentru produsele plate din oteluri speciale cu valoare adaugata ridicata

ROMPLATE nr 71012, PNCDI2 - Program 4 – Domeniul 7 , titular Institutul de Cercetări Metalurgice ICEM SA Bucuresti (coordonator de proiect), Universitatea Dunarea de Jos din Galati (partener) şi ARCELOR MITTAL Galati (beneficiar potential si cofinanţator),

coordonator proiect prof. dr. ing. Radu Tamara

2008-

2010

Colaboratori: Vlad Maria , Potecasu F,. Constantinescu.S. Balint

2140000 ROL

3.       4

The study and characterization of advanced metallic materials used in medicine; Contract Nr.579/2010

 

 

S.C.Myosotis S.A.

Vasilescu Elisabeta

2010-

2011

Coordinator of the research team Vasilescu Elisabeta

20000 Ron

4.       5

Contract Nr.524/2008, Research on efficiency of heat treatment technologies

S.C. Menarom S.A.Galaţi

Ivănescu Alexandru

2008

Research team member

 Colaborator

Vasilescu Elisabeta

10000Ron/2008

5.       10

Tehnologii avansate si ecologice de realizare a materialelor de protectie pentru imbunatatirea rezistentei la coroziune; Contract PNCDI NR.142/IUNIE 2008, PROGRAMUL 5 INOVARE, Acronim ECOVER;

 

 

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) coordonator proiect Galfinband SA Galati

 

Radu Tamara

2008-

2011

Colaborator

Vasilescu Elisabeta

109.378 lei

6.       12

Filme nanostructurate oxidice multifunctionale obtinute prin metode chimice pe cale umedă

Grant nr 667/2007-2008, Ministerul Educaţiei şi Cercetării-CNCSIS

Director Proiect Prof. Dr. Ing. Musat Viorica

2007-

2008

Colaboratori: Potecasu F, Boiciuc S, Potecasu O

 

176970 ROL

7.       13

Suprafeţe funcţionale obţinute prin electrodepunerea nanofazelor disperse ceramice cu metale (Co, Ni, Zn, Cu) pentru creşterea rezistenţei la coroziune şi tribocoroziune in industria nucleară

 

Cod proiect C2-02 program Capacităţi, Modul III,  Parteneriat IFA (ROMANIA) - CEA Franta

Benea Lidia

2012 - 2015

Responsabil tehnic şi ştiinţific Benea Lidia

600.000 lei

8.       16

Sistem integrat pentru indexarea si partajarea on-line a documentelor tehnice digitizate- SIPTEH

 

 

Proiect PN II (PARTENERIATE), nr.12333/01.10.2008

Viorel Mînzu

1.10.2008 –1.12.2011

Bordei Marian

director economic

20950 euro

9.        

 Vehicul cu auto-sustentaţie pentru supravegherea aeriană a mediului natural

 

Proiect PN II (PARTENERIATE),

 nr. 32123/01.10.2008

Florin Nedelcuţ

1.10.2008 –1.12.2011

Bordei Marian

director economic

Suma Totala: 34978 Euro, Suma Proprie: 10327 Euro

10.     

Capete SONAR bio-mimetice adaptive pentru vehicule autonome”- ADBIOSONAR

Proiect PN II (PARTENERIATE), nr.12079/01.10.2008

Dorel Aiordăchioaie

2010

Bordei Marian

director economic

faza de executie nr. IV perioada: 1.01.2010 – 10.12.2010, SUMA PROPRIE: 2934 EURO

 

 

11.     

Masterplan privind sisteme si tehnologii energetice eficiente pentru dezvoltarea durabilă a sectorului de celuloză şi hârtie prin scăderea consumurilor energetice şi creşterea ponderii energiei din resurse regenerabile

 

Proiect PN II (CAPACITATI), 171/02.09/ 2008

Aurel Ciurea

perioada: 1.10.2008 – 15.12.2009

Bordei Marian

director economic

5913 EURO

12.     

Ceex Nr. 5824/17.07.06 - Solutii de procesare si utilizare a deseurilor feroase ultrafine din industria otelului prin dezvoltarea de nano si microprocese de contact, urmarind incadrarea in criteriile de dezvoltare durabila. -

Ceex Nr. 5824/17.07.06 -

Vasilescu Elisabeta

2008

 

45000

13.     

Dezvoltarea Si Extinderea Laboratorului De Monitorizare Integrata A Factorilor De Mediu (Aer,Apa,Sol) In Euroregiunea Dunărea De Jos-Zona Galati-Cahul

RO2006/01 8-447.01 .01 .07 PHARE-CBC 2006

Consiliul Local Galaţi, Univ."Dunarea De Jos", Primaria Cahul

2008-

2010

Coordonator: Munteanu Viorel

560 869 E

14.     

Mediu si protecţia mediului, Tehnologii avansate si ecologice de realizare a materialelor de protectie pentru imbunatatirea rezistentei la coroziune

Contract de cercetare nr. 142/2008-2011,Programul 5 – INOVARE DIRECTIA DE CERCETARE019 – ştiinţa materialelor şi   metalurgie, 018 – Mediu si protecţia mediului

Radu Tamara

2008,

2011

colaborator

200.000

15.     

Monitorizarea factorilor de mediu(aer,apa,sol),masurarea parametrilor vibro-acustici si a radiatiilor din municipiul Galati

Contractului nr. 34/03.01.2012 Serviciul Public Ecosal-Galati si PRIMARIA GALATI

Munteanu Viorel

2012

colaborator

1000 Euro pe luna

16.     

Determinarea nivelului de zgomot la sediul societăţii şi în aria de activitate a acesteia.

Societatea Agricolă Speranţa S.A

Munteanu Viorel

2011

colaborator

1000 Euro

17.     

Determinarea poluanţilor din aer (pulberi în suspensie, CO, NOx, SO2) şi a nivelului de zgomot la sediul punctului de lucru Balastiera Condrea.

 

Balastiera Condrea. S.C. WEST STAR Iasi – punct de lucru Balastiera Condrea, judeţul Galaţi-2011

 

Munteanu Viorel

2011

Colaborator

500 Euro

 

3. Proiect international din fonduri structurale

1.         

Creşterea calităţii in formarea cercetătorilor pe baza de programe doctorale imbunătaţite prin parteneriat (PhD EXPERT)

POSDRU/21/1.5/G/19524/2009

Axa prioritară 1 “Educaţie si formarea profesională in sprijinul creşterii economice si societaţii bazate pe cunoaştere

Domeniu major de interventie:1.5  Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii

2009/2011

Director Proiect

Prof.dr. M Vlad

1.500.000 lei

 

4. Contracte pentru mobilitatea studenţilor si a cadrelor didactice

Nr.crt.

TITLUL GRANTULUI /PROIECTULUI

DATE DE IDENTIFICARE (BENEFICIARI)

DIRECTOR  (NUME, PRENUME)

DURATA

POZIŢIA CC COORDONATOR/ COLABORATOR

1.       

Program Pentru Mobilitatea Studenţilor, Dintre Katholieke Universitei Leuven Si Universitatea "Dunărea De Jos"Galati In Domeniul Ştiinţei Mediului

Program Socrates/Erasmus

Vlad Maria

2005-2010

COORDONATOR

2.       

Program Pentru Mobilitatea Studenţilor Dintre Universitatea "Dunărea De Jos"Galati Cu Universitatea Nova Lisabona IN Domeniile Ştiinţei Materialelor Si Reciclarea Materialelor

Program Socrates/Erasmus

Musat Viorica

2005-2010

COORDONATOR

3.       

Program Pentru Mobilitatea Studenţilor Dintre Universitatea "Dunărea De Jos"Galati Cu Universitatea Nova Lisabona IN Domeniile Ştiinţei Materialelor Si Reciclarea Materialelor

Program Socrates/Erasmus

Potecasu F.

2005-2010

COORDONATOR

4.       

Program pentru mobilitatea studenţilor dintre Universitatea "Dunărea De Jos"Galati Cu Universitatea Tehnica Delft Olanda IN Domeniile Ştiinţei Materialelor Si Reciclarea Materialelor

Program Socrates/Erasmus

Musat Viorica

2005-2010

COORDONATOR

5.       

Program Pentru Mobilitatea Studenţilor Dinte Universitatea "Dunărea De Jos"Galati Cu Universiti Of Sassari Italy In Domeniile Ştiinţei Materialelor Si Reciclarea Materialelor

Program Socrates/Erasmus

Musat Viorica

2007-2010

COORDONATOR

6.       

Bilateral Agreement for the academic year 2010–2011 Lifelong Learning Programme (LLP): HIGHER EDUCATION (ERASMUS). Persoană de contact: Prof.  Flávio Martins, Universidade do Algarve, Portugal, şi Prof. Eugen Rusu, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România.

PROGRAM ERASMUS

Rusu Eugen

2010–2011

COORDONATOR

7.       

Bilateral Agreement for the academic years 2010–2013 Lifelong Learning Programme (LLP): HIGHER EDUCATION (ERASMUS). Persoană de contact: Prof.  António M. Gonçalves Coelho, Universidade Nova de Lisboa, Portugal, şi Prof. Eugen Rusu, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România.

PROGRAM ERASMUS

Rusu Eugen

2010–2013

COORDONATOR

 

1. Granturi/proiecte de cercetare câştigate prin competiţii internaţionale

 

NR. CRT.

TITLUL GRANTULUI /PROIECTULUI

DATE DE IDENTIFICARE (BENEFICIARI)

DIRECTOR (NUME, PRENUME)

DURATA

POZIŢIA CC COORDONATOR/ COLABORATOR

VALOAREA GRANTULUI (FĂRĂ VAL. AFERENTA PARTENERILOR)

1.         

CEEX  Project nr.147/2006, Contract nr.5324/2006 – " Solutions of ferrous waste processing and use of ultra fine steel industry through the development of nano and contact microprocese, following the meeting of criteria for sustainable development ".

AMCSIT, M.E.C.T

Vasilescu Elisabeta

2006 - 2008

Coordinator of the research team

50.000 RON

2.         

Grant NATO PDD(CP)-CBP.EAP.EV 982079 / 2005 - New Gas Sensitive Thin Films Prepared By Wet Methods. Priority:Ia Rapid Detect Of Chem. Agents; Ib Novel And Rapid Detection-Chem. Sensors

 

 MUSAT VIORICA

2010

 

20000 lei

3.  

Multifunctional Zinc Oxide-Based Nanostructures: From Materials To A New Generation Of Devices – MULTINANOWIRES

 

Proiect nr. MNT 7- 029/2010, tip: Parteneriate In Domenii Prioritare

V. Muşat

2010-2012

Colaborator

 Boiciuc S.

Alexandru Petrica,

Gurau Carmela

Gurău Gheorghe

588 000 ron

4.  

Printable Organic-Inorganic Transparent Semiconductor Devices-POINTS

Program european FP7-NMP,

Coordonator internaţional: TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Finlanda

Partener român: Universitatea Dunarea de Jos Galati

Partener român ,   Universitatea Dunarea de Jos, prof dr. Ing. Musat Viorica

2011-2014

 

3.247.950 EURO

5.  

Wastewater Treatment/

Methods Xenobiotics Urban Water Recycling

COST ACTION 636

Vlad Maria

2005-2009

Vlad Maria

7400 RON / 2008 7000 RON / 2007

6.         

Electrochemical And Biotribocorrosion Studies Of Interfaces Between (Composites, Metallic, Polymeric, Ceramic) Materials And Micro Organisms

COST D33 IN WG2

Benea Lidia

2006-2011

Benea Lidia

3800 RON/ 2008 12500 RON/2007

7.         

Integrated Monitoring Of Environmental Media (Air,Water,Soil) In The Lower Danube Euroregion, Galati-Cahul Area

PROGRAM PHARE CBC 2004 TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006

Munteanu Viorel Consiliul Local -Gl; Parteneri: Universitatea Galaţi, Consiliu Local Cahul, Mo

2007-2008

Colaboratori:

Vlad Maria Mitesoriu Olga

Radu Tamara Vasilescu E. Constantinescu.S. Balint L. Dragan V.

220 955 E/2008

8.         

Integrated Monitoring Of Environmental Media (Air,Water,Soil) In The Lower Danube Euroregion, Galati-Cahul Area

PROGRAM PHARE CBC 2004 TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006

Munteanu Viorel Consiliul Local -Gl; Parteneri: Universitatea Galaţi, Consiliu Local Cahul, Mo

2007-2008

Colaboratori: Vlad Măria Mitesoriu Olga Radu Tamara Vasilescu E. Constantinescu.S. Balint L. Dragan V.

220 955 E/2008

9.         

Creşterea calităţii in formarea cercetătorilor pe baza de programe doctorale imbunătaţite prin parteneriat (PhD EXPERT)

POSDRU/21/1.5/G/19524/2009

Axa prioritară 1 “Educaţie si formarea profesională in sprijinul creşterii economice si societaţii bazate pe cunoaştere

Domeniu major de interventie:1.5  Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii

Vlad Maria

2009/2011

Director Proiect

1.500.000 lei

10.      

Xenobiotic in the Urban Water Cycle, and in Working Group 2 -Methods for waste water treatment.

 

 

 

Project COST 636

Vlad Maria

2005-2009

Member Of The Management Committee

12000 Euro

11.      

Integrated monitoring of environmental media (air,water,soil) in the lower danube euroregion, galati-cahul area

PROGRAM PHARE CBC 2004 TACIS, RO 2004/01 6-941.01.01.04/30.11.2006

Munteanu Viorel Consiliul Local -Gl; Parteneri: Universitatea Galaţi, Consiliu Local Cahul, Mo

2007-2008

Colaboratori:

Vlad Măria Mitesoriu Olga Radu Tamara Vasilescu E. Constantinescu.S. Balint L. Dragan V.

220 955 E/2008

12.      

Cresterea calitatii în formarea cercetatorilor pe baza de programe doctorale îmbunatatite prin parteneriat

Grant POSDRU/21/1.5/G/19524/2009

Vlad Maria

2009-2011

 

colaborator

 

13.      

 Brancusi. Etude de dépôts composites nanostructurées pour surfaces fonctionnelles

Contract 214/14/04/2009.

 

Benea Lidia

2009

colaborator

 

14.      

Dezvoltarea si Extinderea Laboratorului de monitorizare Integrata a Factorilor de Mediu(aer,apa,sol)in Euroregiunea 

2008- 2009, RO2006/018-447.01.01.07, Consiliul Local Galati,Universitatea ’Dunarea de Jos’’, Primaria Cahul, 

Munteanu Viorel

2008,2009

colaborator

492,960.00Euro

15.      

Multifunctional Zinc Oxide-Based Nanostructures: From Materials To A New Generation Of Devices – MULTINANOWIRES

 

Proiect nr. MNT 7- 029/2010, tip: PARTENERIATE IN DOMENII PRIORITARE

V. Muşat

2010-2012

Colaborator

 Boiciuc S.

Alexandru Petrica,

Gurau Carmela

Gurău Gheorghe

588 000 ron